SARIÇAM BELEDİYESİ

İlçemizde Bulunan Asansörlerin Yıllık Kontrollerinin Yaptırılması Hakkında

05 Aralık, 2016

24.06.2015 tarih ve 29396 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ’nin Periyodik Kontrol, Periyodik Kontrol Dönemi ve Yaptırma Sorumluluğu, Periyodik Kontrol Esasları, Periyodik Kontrol Ücreti, Periyodik Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Protokolün Yaptırılmasına İlişkin Tedbirler başlıklı 18’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasında “ Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır”, 19’uncu Maddesinin,4’üncü Fıkrasında “Yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında protokol imzalanır ve ilgili idare tarafından kamuoyuna duyurulur “ denilmektedir. 

Bahsi geçen yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz sınırları içerisindeki binalarda kullanılmakta olan asansörlerin periyodik kontrollerinin yaptırılması konusunda A Tipi muayene kuruluşu Artıbel Belgelendirme Teknik Kontrol Gözetim ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. arasında Yetkilendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, asansörlerin yıllık kontrollerinin, asansörün bulunduğu apartman veya işyeri ilgililerince Artıbel Belgelendirme Teknik Kontrol Gözetim ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’ne yaptırılması gerekmektedir.

Asansör Periyodik Kontrol Ücretleri ;

DURAK SAYISI

ÜCRET

0 – 5 Durak

232,99 TL

6 – 10 Durak

274,13 TL

11 – 15 Durak

328,91 TL

16 – 20 Durak

383,68 TL

21 – 25 Durak

438,59 TL

26 -30 Durak

493,36 TL

31 Durak ve üstü

685,21 TL

 

Periyodik kontrol ücreti, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerledirme oranında artırılır.

İlk takip kontrollerinden ücret alınmayacakır. İkinci takip kontrollerinden ilk kontrol ücretinin %50’si alınacaktır. Daha sonraki takip kontrollerinden ilk kontrol ücreti alınacaktır.

Artıbel Belgelendirme Teknik Kontrol Gözetim ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. İrtibat bilgileri :

Alsancak mah. 2066 Sok. No:1/1  Etimesgut –ANKARA / TÜRKİYE

Tel           : +90 312 244 27 84

Gsm        : +90 545 328 5496

Faks        : +90 312 287 59 33

e-posta    : asansor@artibel.com.tr

Web        : www.artibel.com.tr

© 2017 T.C. Sarıçam Belediyesi