SARIÇAM BELEDİYESİ

Bilgi İşlem Birimi

Görev ve Yetkileri

Bilgisayar Hizmetleri ile her alandaki teknolojik gelişmelerle ilgili iyileştirme, geliştirme ve işletimi ile ilgili tüm çalışmaları takip etmek, yapmak, yaptırmak, Belediyemiz bilgisayar sisteminin yazılım, donanım ve diğer ihtiyaçlarını temin etmek veya temin edilmesine yardımcı olmak, güncellemek, web sitesi oluşturmak, bilişim ağları oluşturmak, iç ve dış haberleşme ağını kurmak ve bunlarla ilgili bakımları yapmak veya yaptırmak, işleyiş sürekliliğini sağlamaktır.

Bilgi İşlem Birimi aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir. 

.        Belediye birimlerinin yazılım, donanım, program ihtiyaçlarını sağlamak ve teknik destekte bulunmak,

.        Bilgisayarlar, yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak,

.        Belediyede mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak, iç ve          dış müdürlüklerle ağ bağlantısı kurarak bilgi alışverişini sağlamak,

.        İnternet ve web sitesi vasıtasıyla çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak,

.        Ana sunucu bilgisayarların ve bilgisayar ağının internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve çalışır halde                  tutulmasını sağlamak,

.        Gelecekteki bilişim ihtiyaçlarını analiz etmek ve teminini sağlamak,

.        Bilgisayar Sisteminin teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncel kalmasını sağlamak,

.        Merkezi bilgisayar sisteminin yönetilmesi, geliştirilmesi ve bakımı işlerini yerine getirmek ve veri güvenliğini                    sağlamak.

.        Bilgi işlem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, sözleşme hazırlamak,          gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak,

.        Yeni Hizmet birimleri için gerekli altyapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını temin etmek.

© 2021 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü