SARIÇAM BELEDİYESİ

Asansör Ruhsatında İstenilen Belgeler

29 Eylül, 2017

 

1-  Başvuru Dilekçesi   (Asansör kimlik no: ve montaj adresi belirtilecek)

2-  Tescil Belgesi Bilgileri   ( Yeni asansörler için Tescil Bilgileri EK- 2 )

3-  A Firmasından alınan İlk periyodik kontrol raporu (yeşil etiketli olacak)

4-  Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu

(Asansör Firmasına ait CE belgesi)

5- TSE hizmet yeterlilik belgesi

6-  AT Tip Uygunluk Beyanı

7-  Sanayi sicil belgesi

8-  Garanti Belgesi 

9-  Fatura Sureti 

10- İmza Sirküleri

11- Yapı ruhsatı fotokopisi

12- Asansör Teslim Tutanağı

13- Asansör Eğitim Tutanağı

14- Asansör bakım sözleşmesi

15- Kalite güvence sertifikası (ISO 9001)

16- Asansör son kontrol formu (Dolu hali)

17- Kullanılan tüm parçaların CE belgeleri

18- Modül B (tüm parçalar için Kapsam listesi)

19- Projeyi hazırlayan Makina ve Elektrik Mühendisi SMM ve Yetki  belgeleri

20-Asansör Avan Projesi, Asansör Uygulama Projeleri ve Mukavemet Hesapları

 

 

NOT:Tüm  istenen belgeler asansör firmasınca onaylanacak

 

 

© 2017 T.C. Sarıçam Belediyesi