SARIÇAM BELEDİYESİ

Boynuyoğun, Göztepe ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde Park Alanı olarak planlı olan ve düzenleme ortaklı payı ile kamuya terk edilen muhtelif alanlar için hazırlanan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

03 Mart, 2020

Ek 0Ek 1Ek 2Ek 3Ek 4Ek 5
© 2020 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü