SARIÇAM BELEDİYESİ

AVRUPA`DA DEZAVANTAJLI YETİŞKİNLERİN EĞİTİMİ

03 Ocak, 2022

Avrupa`da Dezavantajlı Yetişkinlerin Eğitimi

 

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından kabul edilen ve Sarıçam Belediyesi ortaklığında 31.12.2020 – 30.12.2021 tarihleri arasında uygulanan Avrupa`da Dezavantajlı Yetişkinlerin Eğitimi (2020-1-TR01-KA104-082415) isim ve numaralı proje tamamlanmıştır.  

 

Projenin Adı                          : Avrupa`da Dezavantajlı Yetişkinlerin Eğitimi

Türü                                     : Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği

Değişim Süresi                      : 7 Gün (Pandemi değerlendirilerek tarihler belirlenecektir)

Değişim Yeri                         : Avusturya / Viyana

Değişimin Finansmanı          : Ulaşım, barınma ve iaşe giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır

Konsorsiyum Üyeleri;           : SARIÇAM BELEDİYESİ, Çukurova Halk Eğitim Merkezi (Koordinatör) Seyhan Halk Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi,         

Projenin Amacı;

Projenin genel amacı Adana ilinde ve Sarıçam Belediyesi hizmet bölgesinde bulunan Göçmen kamplarında, Ruh Sağlığı hastanelerinde, Huzurevlerinde, Engelli merkezlerinde, engelli derneklerinde, kadın sığınma evlerinde, varoşlarda bulunan Dezavantajlı Yetişkinlerin Eğitimi konusunda çalışan Belediyemizde ve Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan eğitmenlerin ve çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması, Avrupa`da kullanılan materyal, yöntem ve tekniklerin ilimizde de kullanılması ve uygulanması sureti ile Yetişkin Eğitimin etkin bir şekilde yapılarak dezavantajlı insanların eğitilmesi ve rehabilitesidir.

 

Avusturya`nın Viyana şehrinde bulunan VGE isimli sivil toplum kuruluşu Engelli ve Göçmen Yetişkin Eğitimi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Yetişkin Eğitimi çalışmaları olarak Yetişkin Eğitimi, Göçmen Yetişkinlerin Eğitimi, Engelli Yetişkin Eğitimi, Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Yetişkinlerin Eğitimi konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları hem ilgili kurumun eğitmenleri hem de Viyana’da bulanan Yetişkin Eğitimi merkezlerinde görev yapan eğitimciler vermektedir. Ev sahibi kuruluş ayrıca Viyana’da bulunan göçmenlerin ve engelli olan kişilerin rehabilitasyonu çalışmalarını da takip etmektedir. Bu çalışmaları yine kurumsal işbirlikleri ile gerçekleştirmektedir. Uygulanan yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibidir ve çalışmaları devam etmektedir. Proje katılımcıları bu kurumda 7 gün süren ""Disadvantaged individuals in Adult Education" kursu ile eğitimlerini tamamlamışlardır.

 

Proje Değişim Sürecinde Gerçekleştirilen Eğitim Faaliyeti Çalışma Konuları;

• Ders kitaplarında Yetişkin Eğitimi ve konularını, Engelli Eğitim Rehberliği Programı, Yaşam Becerileri Eğitim Programı, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kurs ve seminerler

• Yetişkin Eğitimi ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları (afiş, rehber kitapçık, broşür, rapor basım ve dağıtımı vb.), bilgi ve danışma hattı,

• Avrupa (Avusturya) Göçmen ve Engelli İzleme Merkezleri tarafından yürütülen anket çalışmaları, düzenlenen kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar, Yetişkin Eğitimi yaygınlığını ölçme amaçlı yapılan tutum ve davranış araştırmaları, farkındalığı artırmaya yönelik tiyatro ve film gösterimler ve etkinlikler

• Yetişkin Eğitimi konusunda riskli gruplar ve dezavantajlı kesimlere yönelik bilinçlendirme, sosyal koruma ve destek faaliyetleri ile meslek edindirme ve eğitime yeniden kazandırma çalışmaları, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri,

• Bağımlılıktan korumaya dönük Yetişkin Eğitimi faaliyetleri, gençlik kampları, fiziksel, bilişsel, rehabilitasyonayönelik aktiviteler ile sportif etkinlikleri düzenlenme çalışmalarıdır.

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü