SARIÇAM BELEDİYESİ

AVRUPA`DA YETİŞKİNLERİN SPORA KATILIMI VE EĞİTİMLERİNİN İNCELENMESİ

03 Ocak, 2022

 Avrupa`da Yetişkinlerin Spora Katılımı ve Eğitimlerinin İncelenmesi

 

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından kabul edilen ve Sarıçam Belediyesi ortaklığında uygulanan Avrupa`da Yetişkinlerin Spora Katılımı ve Eğitimlerinin İncelenmesi (2020-1-TR01-KA104-082559) isim ve numaralı projemi 30.12.2021 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır.  

Projenin Adı                         : Avrupa`da Yetişkinlerin Spora Katılımı ve Eğitimlerinin İncelenmesi

Türü                                     : Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği

Değişim Süresi                      : 7 Gün

Değişim Yeri                         : Avusturya / Viyana

Değişimin Finansmanı          : Ulaşım, barınma ve iaşe giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır

Konsorsiyum Üyeleri;           : SARIÇAM BELEDİYESİ, Kozan Halk Eğitim Merkezi (Koordinatör), Seyhan Halk Eğitim Merkezi, Saimbeyli Şehit Adil Ay Halk Eğitim Merkezi, Adana Şahin Spor Kulübü    

Projenin Amacı;

Bu projenin amacı Avrupa’da uygulanan Yetişkinlere yönelik spor yapma politikaları, uygulan sistematik çalışmaları, verilen eğitimler ve programların örnekleri incelenerek ilimiz başta olmak üzere tüm Türkiye’deki yetişkinlere uygulanan sportif çalışmaların sistematik ve kurumsal gelişimini sağlamak, eğitimcileri daha donanımlı hale getirmek, yeni yöntem ve uygulamaları öğrenmek ve yetişkinlere spor yapma alışkanlığı kazandırmaktır. Bunun sonucu olarak kişilerin sağlığını, huzurunu, ekonomik kalkınmasını ve kişisel gelişimini sağlayarak toplum huzuruna, dünya barışına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Avusturya’nın Viyana şehrinde bulunan VGE isimli sivil toplum kuruluşu Yetişkin Eğitimi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Yetişkin Eğitimi çalışmaları olarak Yetişkin Eğitimi, Göçmen Yetişkinlerin Eğitimi, Engelli Yetişkin Eğitimi, Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Yetişkinlerin Eğitimi konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları hem ilgili kurumun eğitmenleri hem de Viyana’da bulanan Yetişkin Eğitimi merkezlerinde görev yapan eğitimciler vermektedir. Ev sahibi kuruluş ayrıca Viyana’da bulunan yetişkinlere yönelik sosyal-kültürel ve sportif çalışmalarını da takip etmektedir. Bu çalışmaları yine kurumsal iş birlikleri ile gerçekleştirmektedir. Konsorsiyum üyesi kurumlardan seçilen 20 katılımcı 27 Eylül 2021 – 03 Ekim 2021 tarihleri arasında bu kurumda işbaşı/gözlem faaliyetine katılmıştır. Proje faaliyetleri 30.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Proje Değişim Süreci Çalışma Konuları;

• Verilen eğitimlerde Yetişkin Eğitimi ve konularını, Sporcu Eğitim Rehberliği Programı, Yaşam Becerileri Eğitim Programı, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kurs ve seminerler

• Yetişkin Eğitimi ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları (afiş, rehber kitapçık, broşür, rapor basım ve dağıtımı vb.), bilgi ve danışma hattı,

• Avrupa (Avusturya) Spor Merkezleri tarafından yürütülen anket çalışmaları, düzenlenen kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar,

• Yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerin yaygınlığını ölçmek için yapılan tutum ve davranış araştırmaları, farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar

• Yetişkin Eğitimi konusunda riskli gruplar ve dezavantajlı kesimlere yönelik bilinçlendirme, sosyal koruma, spor ve destek faaliyetleri ile eğitime yeniden kazandırma çalışmaları,

• Gençleri bağımlılıktan korumaya dönük Yetişkin Eğitimi faaliyetleri, Spor kampları, fiziksel, bilişsel, rehabilitasyona yönelik aktiviteler ile sportif etkinlikleri düzenlenme çalışmalarıdır.

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü