SARIÇAM BELEDİYESİ

BAŞKAN ULUDAĞ, MANİA SORUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI

04 Eylül, 2015

Sarıçam Belediye Meclisi Eylül ayı oturumları Bilal Uludağ,  Başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Bilal Uludağ,  hafta sonuna kadar devam eden meclis toplantısında bir soru üzerine İncirlik Üssü nedeniyle ilçede bazı mahallelerde yaşanan Mania problemine açıklık getirdi. Uludağ,” ilgili yapı ruhsatları Üs komutanlığına sorularak verilmektedir. Aksi durumda inşaat yapımına müsaade edilememektedir.”dedi.

Meclis Salonunda yapılan toplantıda konuşan Başkan Bilal Uludağ, mecliste her zaman uyum içinde çalıştıklarını belirterek, ilçelerinde bulunan İncirlik üssü nedeniyle yaşanan Mania sorusu ve bilgi istenmesi üzerine açıklamalarda bulundu.  Başkan Uludağ, Eylül ayı meclis toplantısının ilk gününde gündeme taşınan Mania sorunun 29 Mart 2009 tarihinde tüzel kişiliği kaldırılarak İncirlik’in ve ona bağlı olan 10. Tanker Üs Komutanlığı’nın belediyelerine katıldığını ifade ederek sözlerine başladı.

PLAN NOTU OLARAK KALMIŞ

Bilal Uludağ, sorunun geçmişten kaynaklandığını, mania planlarına dikkat edilememesi üzerine bugünlere kadar geldiğini belirterek,”Halen yürürlükte olan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2013 tarih ve 258 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarına da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığına ait hava mania planlarının işlenmediği,

Sadece plan notları bölümünde plan notu olarak yazıldığı görülmüştür. Buna bağlı olarak halen yürürlükte olan 1/5000 plana uygun olarak yapılan Sarıçam Belediye Meclisinin 04.11.2103 tarih ve 37 sayılı karar ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 176 sayılı kararıyla onaylanan 10 Tanker Üs komutanlığına ait hava Mania planının işlenmediği bilinmektedir. Notlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarına da mania planının işlenmediği, sadece plan notları bölümünde plan notu olarak yazıldığı tespit edilmiştir.”dedi.

 

Harita Genel Komutanlığı tarafından çıkartılan Mania planının üretildiğini ve buna göre Yavuz Sultan Selim, Beyceli, Orhangazi, Buruk-Cumhuriyet ve İstiklal Mahallesinin kısmen planın içerisinde kaldığının görüldüğünü anlatan Başkan Uludağ,” Planda işaretli olan doğal mania sınırı kotları ile mevcut zemin kotları karşılaştırıldığında deniz seviyesinden itibaren hesaplanan zemin kotlarının, Harita Genel Müdürlüğü Komutanlığı tarafından Hava mania planı üzerinde belirlenmiş üst kotlardan daha yüksek olduğu görülmektedir.   Bu nedenle doğal mania bölgesi içerisinde kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında verilmiş, verilmemiş tüm taşınmaz maliklerinin mağduriyetini ortaya çıkarmıştır.”diye konuştu.

Başkan Bilal Uludağ, konu ile ilgili doğan mağduriyetten dolayı yapılan yazışmalardan da olumlu bir sonuç çıkmadığını anlatarak açıklamasını şöyle tamamladı:

“Üs komutanlığı tarafından belediyemize yazılan yazı ile mania planına aykırı olduğu düşünülen, yerlerin incelemeleri yapılmış ve yapılmamış binalar araştırılarak dosyaları hazırlanmış ve üst yazıyla gönderilmiştir. Sonuç olarak ise 29 Mart 2009 ile 10 Şubat 2015 tarihine kadar olan süreçte gerek Adana Büyükşehir Belediyesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarından ve gerekse 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından kaynaklanan nedenlerden oluşan sıkıntılara dair gerekçeler açıklanmıştır.

Üsten de belediyemize mania planına ait sayısal veriler ulaştırılmıştır. Bu nedenle söz konusu alanlar içersinde kalan bölgelerde tarafımıza iletilen mania kriterleri göz önünde bulundurularak buralardaki taşınmazlarla ilgili yapı ruhsatları Üs komutanlığına sorularak verilmektedir. Aksi durumda inşaat yapımına müsaade edilememektedir.”

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü