SARIÇAM BELEDİYESİ

Avrupa’da Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

           2015 yılı Teklif Çağrısı dönemi Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında yedek listede yer alan Avrupa’da Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Yeni Yaklaşımlar isimli projemiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamındaki ek fon kaynağı ile kabul edilmiş ve başarı ile uygulanarak tamamlanmıştır.

 

Kurum Adı                                                     Projedeki Görevi

Toplumsal Rehabilitasyon Derneği                Koordinatör               

Sarıçam Belediyesi                                        Konsorsiyum Üyesi               

Seyhan Halk Eğitim Merkezi                        Konsorsiyum Üyesi               

Çukurova Halk Eğitim Merkezi                    Konsorsiyum Üyesi               

Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğt. Mer.              Konsorsiyum Üyesi   

Aladağ Halk Eğitim Merkezi                        Konsorsiyum Üyesi               

Bağımlılıkla Mücadele Derneği                     Konsorsiyum Üyesi   

 

Avusturya’nın Viyana şehrinde bulunan VGE isimli sivil toplum kuruluşu madde bağımlılığı ile mücadele konusunda önleyici çalışmalar yapmaktadır. Önleyici çalışmalar olarak gençlerin madde bağımlılığından korunması, uyuşturucu maddeleri tanıyarak korunması, uyuşturucu maddelerin zararları, ailelerin çocuklarını uyuşturucu maddelerden koruma ve uzak tutmaları konularında bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır.

 

Ev sahibi kuruluşun şu anda aktif olarak gerçekleştirdiği ve işbirliği yaptığı kurumlarda ve kendi bünyesinde profesyonel eğitimcilerin yapmış olduğu tüm önleyici açıklamalar ve rehabilitasyon çalışmaları;

• Ders kitaplarına bağımlılıklar ve bunlarla mücadele konularının, Aile Rehberliği Programı, Yaşam Becerileri Eğitim Programı, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kurs ve seminerler

• Bağımlılıkla ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları (afiş, rehber kitapçık, broşür, rapor basım ve dağıtımı vb.), bilgi ve danışma hattı, Avrupa Alkol Politikaları

• Avrupa (Avusturya) Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezleri tarafından yürütülen anket çalışmaları, düzenlenen kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar, madde kullanım yaygınlığını ölçme amaçlı yapılan tutum ve davranış araştırmaları, farkındalığı artırmaya yönelik tiyatro ve film gösterimler ve etkinlikler

• Madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddeler konusunda riskli gruplar ve dezavantajlı kesimlere yönelik bilinçlendirme, sosyal koruma ve destek faaliyetleri ile meslek edindirme ve eğitime yeniden kazandırma çalışmaları, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri,

• Gençleri bağımlılıktan korumaya dönük faaliyetler, gençlik kampları, fiziksel, bilişsel, rehabilitasyona yönelik aktiviteler ile sportif etkinlikleri düzenlenme çalışmalarıdır.

 

Bu proje başta tüm Dünya olmak üzere Türkiye ve Adana ilinde hızla artmakta olan madde bağlılığı ile mücadeleye destek olmak, özellikle imkânları kısıtlı lise çağındaki ve liseli gençleri madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek, ekonomik, soysal ve kültürel nedenlerle her hangi bir şekilde madde bağımlısı olmaya meyilli olan ve belki de bazı okullarda ve mahallelerde gençler arasında özenti haline gelen madde bağımlılığı kullanımının önüne geçmek için anne babaları, gençleri, siyasetçileri, basını, yerel yönetimleri ve idari birimleri bilgilendirmek, bu konuda bilinçlendirmek ve gençlerin madde bağımlısı olmasının önüne geçmek, anne baba, siyasi, basın ve diğer kişilerin de bu konuda daha çok önlem alması için yürütülen Önleyici Faaliyetler ve Rehabilite çalışmalarda Avrupa’da uygulanan yeni yöntem ve tekniklerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır.

Ev sahibi kurum Viyana’da bulunan birçok dernek, vakıf, üniversite, lise ve dengi okul ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda ev sahibi kurum VGEnin çalışmalarını ve faaliyetlerinin yanında Htl Donaulstandt, Institut für Suchtpravention, WIFI, University of Vienna kurumları ziyaret edilmiş ve bu kurumların madde bağımlılığı ile mücadelede uyguladık yöntem ve teknikler, çalışma prensipleri yerinde incelenmiştir. Öğrenilen ve elde edilen bilgi ve belgeler konsorsiyum üyesi kurumlar tarafından kullanışmış ve uygulanmıştır.

Proje Metninin Tamamı.docx
© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü