SARIÇAM BELEDİYESİ

Halkla İlişkiler Birimi

GÖREV SORUMLULUK VE YETKİLER

·Belediyenin bilgisayar donanım ve yazılım problemleriyle ilgili destek faaliyetlerinin sağlanması, 

·Belediyemiz personelinin bilgi teknolojilerini daha etkin kullanımına yönelik yazılım ve donanım çalışmalarının yapılması, 

·Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin kayıt alna alınıp, takip edilerek ilgilisine sonucun bildirilmesi, 

·Halk günü uygulamasının yürütülmesi,

·Eğime destek faaliyetlerinin yürütülmesi, Meclisler(Gençlik, Çocuk, Yaşlılar, Kadınlar ve Bölge Meclisleri) faaliyetlerinin yürütülmesi, 

·Rehberlik hizmetlerinin verilmesi,

·Basım, tanım ve dağım faaliyetlerinin yürütülmesi, Medya takibinin yapılması, Tanım hizmetlerinin yürütülmesi,

·Taziye masası faaliyetlerinin yürütülmesi, 

·Konferans, seminer, yatro, sinema, söyleşi, sohbet programları ve sergilerin düzenlenmesi, Anma ve kutlama günlerinde kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi,

·Sportif faaliyetlere yönelik, yaz spor okulları, amatör spor kulüplerine destek vb. gibi çalışmaların yürütülmesi

·Kütüphane hizmetlerinin verilmesi, Çocuk kulübü (internet evi) hizmetlerinin verilmesi, 

·Kütüphane ve çocuk kulüplerinde eğici, bilgilendirici, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, Belediyemiz etkinlik ve faaliyetlerinin halka duyurulması amacıyla yapılan afiş ve pankartların İlçemiz muhtelif yerlerine asılması ve tarihi geçen  pankartların toplanması,

·Kamuoyu Araştırmaları,

·Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi

© 2017 T.C. Sarıçam Belediyesi