SARIÇAM BELEDİYESİ

Bilgi İşlem Müdürlüğü

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Yusuf DELİKOCA

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1453

E-MAİL: bilgiislem@saricam.bel.tr

 

 

 

 1.  

 2.  

 3. GÖREVLERİ : 

 • Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

 • Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür. 

 • Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. 

 • Personel ve birimler arasında görev dağılımı yapar. 

 • Müdürlükte çalışan personelin disiplin amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar. 

 • Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer`i mevzuat çerçevesinde belirler. 

 • Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. 

 • Bilgi İşlem Müdürlüğü ile diğer müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar. 

 • Belediye birim servislerine hizmet veren uygulamaların çalışmalarını kontrol eder. 

 • Yeni projeler hakkında idareye bilgi verir, maliyet hesabı yaparak onaylanan projenin hayata geçirilmesini sağlar. 

 • Sistemin sağlıklı çalışması için gerekli önlemleri alır, kontrol eder. 

 • İmza Yetkileri Yönergesindeki yetkileri kullanır. 

 • 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında” kanun kapsamındaki hükümlerin uygulamasını takip eder. 

 • Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutar. 

 • Bilgi işlem sistemi içerisinde bilgi işleme, sonuç alma ve bilgi iletimi çalışmalarını hızlı ve güvenilir olarak zamanında yürütülmesini sağlar. 

 • Bilişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip eder. 

 • Belediyedeki bilişim eksikliklerinin giderilmesi ve alt yapı sorununun iyileştirme çalışmaları yapmak, 

 • Başkanca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü