SARIÇAM BELEDİYESİ

Destek Hiz. Müdürlüğü

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Lutfi DOĞAN

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1179

E-MAİL: destekhizmetleri@saricam.bel.tr

 

 

 

 

GÖREVLERİ: 

*Müdürlüklerin bütçesini hazırlamak 

*Müdürlük bütçesini etkin ve verimli kullandırmak 

*Çalışma verimini arttırmak amacıyla, mevzuat ve yargı kararları ile ilgili yayınları satın almak,abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak 

*Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin ettirmek. 

*Müdürlüğün yıllık faaliyet planını başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlatmak, başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine vermek 

*Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır. 

*Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır. 

*Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır. 

*Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma, ilke ve şartların sınırları içinde kalmayı sağlamak 

*İş ile ilgili hizmet boşluklarının veya olumsuz girişimlerinin olup olmadığını araştırmak,  giderici tedbirler aldırmak 

*İş ile ilgili çalışma şartlarını gözden geçirip, yapılan işten maksimum verimi almak 

*İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya ve dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak. 

 

© 2021 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü