SARIÇAM BELEDİYESİ

Dış İlişkiler Müdürlüğü

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Şükrü GEDİK

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1160

 

 

 

  1.  

  2. GÖREVLERİ            : 

 

  •   *Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasında 

mevcut ilişkilerinin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak, bu 

kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve etkinlikleri düzenlemek, temsil, 

katılım, eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak, 

  •   *Belediyemizin dış ülkeler, dış ülke temsilcilikleri ve bağlı kuruluşları ile 

ilişkiler bağlamında her türlü iş ve işlemleri yürütmek, 

*Belediyemizin üye olduğu ve olacağı ağ ve örgütler bünyesindeki 

etkinliklerimizi yürütmek, 

  *Uluslararası kural ve anlaşmalara göre kurulmuş örgütler ve kurullarda 

  *Belediyenin temsilini olanaklı kılan ilişkileri kurmak, 

  •   *Belediyemizi ve yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel 

sunum materyalleri hazırlamak ya da çevirilerini yapmak, 

  •   *Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki 

belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak, 

  *Belediyemizin web sayfasının İngilizce çevirisini yapmak 

  • Uluslararası kurum, kuruluş ve örgütlerin ilgili ve yararlanılabilir 

çalışma ve projelerini izlemek, ortak çalışma ve projeler hazırlamak, 

yürütmek, işbirliği sağlamak, 

  •   *Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili çağdaş dünya örnek, model, deneyim, 

program ve projelerini izlemek, değerlendirmek ve Başkanlığa ve üst amirlerine öneriler hazırlamak, 

  •   *Dış basında Belediyemizi ve ilgili konuları izlemek ve ilgili birimlere 

raporlamak, 

  *Uluslararası hibe kaynakları ile finanse edilebilecek konuları izleyerek, 

tekil ya da ortaklı hazırlanabilecek projeleri ilgili birimlerimize iletmek, 

  •   *Belediyemiz birimlerince hazırlanacak ve yürütülecek uluslararası ya da 

yabancı finans kaynaklı projelerin koordinasyonunu sağlamak, 

 

   *Belediyemize gelen yabancı konukları ağırlamak, programlarını yapmak 

ve ilgililerle görüşmelerini sağlamak, 

 *Belediyemiz adına yurtdışı inceleme, temas için görevlendirilen Başkan, yöneticiler ve personelin yurtdışı çıkış işlemlerini yapmak, 

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü