SARIÇAM BELEDİYESİ

Fen İşleri Müdürlüğü

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Hasan AYDINLI

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 

E-MAİL: fenisleri@saricam.bel.tr

 

 

 

GÖREVLERİ: 

*5393 Sayılı Belediyeler kanunu ve kanun yönetmelik tüzükler çerçevesinde ilgili mevzuat gereği Müdürlükte görev yapan personelin sevk ve idaresini organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin düzenlemeleri yapmak hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak. 

Belediye Meclisince onaylanan yıllık belediye bütçesinde yer alan; 

-Yeni yol açılması 

-Yol bakım ve onarımı- 

-Yaya yolu ve bordür yapımı, bakımı ve onarımı, 

-Yol üzerindeki sanat yapıları 

-Yeni açılan yolların asfalt stabilize ile iyileştirilmesi veya kilit taşı kaplanması, 

-Asfalt yolların bakımı, onarımı ve yama ile kaplanması, 

-Bina yapım ve bakım onarımı 

-Belediye imar programında belirlenen yerlere hizmet binaları, spor tesisleri, Pazar yerleri, umumi tuvaletler, sosyal tesislerin yapılması ve bakım işleri. 

-Tesisat yapım, bakım ve onarımı 

-Araçların trafik sigorta, ruhsat, vize ve muayane işlerinin yapılması. 

 
© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü