SARIÇAM BELEDİYESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Hüseyin CEYLAN

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1140

E-MAİL: insankaynaklari@saricam.bel.tr

 

 

 

                                    
GÖREV,  YETKİ VE SORUMLULUKLARI

                                        İ.K.E.S  

  Memur personellerin mesai saatlerini düzenlenmesi ve devamlılık kontrolleri,

  Memur personellerin izin, rapor, Anne – Baba eş ve çocukların sağlık işlemleri,

  İşçi personellerin mesai saatlerini düzenlenmesi ve devamlılık kontrolleri,

  İşçi personellerin izin, rapor,  sağlık işlemleri,

  Memur Personellerin puantajın maaşlara işlenmesi,

 .  İşçi personellerin maaş, fazla çalışma puantajlarının hazırlanması,

  Yer değişikliği işlemlerinin takibi ve kontrolü,

  Geçici görevlendirilmelerin takibi ve kontrolü,

 Tüm personellerin;

 Nüfus bilgilerini, adreslerini,
 Eğitim düzeylerini,
 Kan gruplarını,
 Medeni halleri,
.  Eş ve çocuk durumlarını, bilgisayar ortamında kayıt altına almak ve takip etmek.
 

                                      SİCİL İŞLEMLERİ

   MEMUR SİCİL
.  Sicil dosyası
.  Sağlık dosyası
.  Terfi dosyası
.  Mal beyan dosyası
.  Hizmet çizelgesi dosyası
.  Disiplin, Aday memurluk süreci
.  Çeşitli yazışmalar
.  Yer değişlikleri
.  Görevlendirmeler
.  Atama dosyası

   İŞÇİ SİCİL
 Sicil dosyası
.  İşe giriş işlemleri
.  Çeşitli yazışmalar
.  Yer değişiklikleri
.  Görevlendirmeler
.  Çıkış işlemleri

  SÖZLEŞMELİ SİCİL
.  Sicil dosyası
.  İşe giriş işlemleri
.  Çeşitli yazışmalar
.  Yer değişiklikleri
.  Görevlendirmeler
.  Çıkış işlemleri
.  Maliye Ve İçişleri Bakanlığına bildirim

  STAJYER SİCİL
 Sicil dosyası
.  İşe giriş işlemleri
.  Çeşitli yazışmalar
.  Yer değişiklikleri
.  Görevlendirmeler

 

                                          TAHAKKUK İŞLEMLERİ

.  Ödeme emirleri belgeleri düzenleme
.  Memur Bordro
.  Başkan Ödeneği
.  Başkan Vekili Ödeneği
.  Encümen huzur hakkı tahakkukları
.  Meclis huzur hakkı tahakkukları
.  İhtisas komisyonları huzur hakkı tahakkukları
.  Sözleşmeli personel maaş tahakkukları
.  Stajyer maaş tahakkukları
.  Memur-İşçi sosyal haklar tahakkukları
     Doğum Yardımı
     Evlenme Yardımı
     Ölüm Yardımı
     Toplu Sözleşmesi kapsamındaki sosyal yardımların tahakkukları
.  Tazminatlar
.  Yollukları
 

             MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN  DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİ

.  Valilik
   İşçi ve Memura ait Belediyemiz Norm Kadro formunun sunulması

.  Kaymakamlık
.  İşkur
   
İşçi talep formu
   İşe başlama ve ayrılma ile ilgili gerekli formları
   İş gücü çizelgesi

.  S.G.K
   İşe giriş bildirgeleri
   Aylık bildirgeler (e-bildirge)
   Emeklilik sorgulama yazıları
   Emekli hesap fişi düzenleme

.  Bölge Çalışma 
.  İşe giriş-çıkışlarda Ek formların gönderilmesi
.  Sendikalar
.  Büyükşehir Belediyesi 
.  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
.  Diğer kurum ve kuruluşlar
.  İcra mahkemeleri
.  İdare mahkemeleri
 

                        SUNULAN HİZMETLER

.   Sarıçam İlçe Belediyesi birim müdürlükleri emrinde çalışan tüm personelleri,

.   657 Sayılı kanuna göre Devlet memurunu,

.   4857 Sayılı kanuna göre,

.   İşçi ( Geçici İşçi, Daimi İşçi )

.   5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği Sözleşmeli Personel ve Diğer Kanunlar

.   Evrak kayıt: Birim adına gelen iç ve dış evrakların kayıt ve dosyalama iş ve işlemlerini yapmak,

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü