SARIÇAM BELEDİYESİ

Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüMÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Ertuğrul IŞIK

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1600

E-MAİL: 

 

 

 

GÖREVLERİ: 

*Müdürlüğü, Başkanlığa, özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. 

*Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

*Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür. 

*Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. 

*Personel ve birimler arasında görev dağılımı yapar. 

*Müdürlükte çalışan personelin disiplin amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapar. 

*Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler. 

*Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. 

*Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer müdürlüklerle ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar. 

*Belediye birim servislerine hizmet veren uygulamaların çalışmalarını kontrol ve murakabe eder. 

*Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ilgili görevleri Başkanlık adına takip, kontrol ve murakabe eder. 

*Emrindeki bürolar içinde yürütülen hizmetleri mevzuata uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar, bunun için gerekli yasal tedbirleri alır ve aldırtır. 

*Memur ve diğer görevlileri ihtiyaç halinde geçici olarak Müdürlüğün görevleri ile ilgili işte çalıştırır. 

*Müdürlüğün tahakkuk amiri olarak maaş bordroları ile diğer vesaiki imzalar 

*Başkanca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü