SARIÇAM BELEDİYESİ

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 
MÜDÜR / BİRİM AMİRİ: İbrahim KALAT
 
DÂHİLİ TEL:- 0322 341 41 09 - 1130
 
E-MAİL: ibrahimkalat@saricam.bel.tr
 
 
 
 
 

 

                       

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI      

 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.

 İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürede karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

 Muhtar Bilgi Sistemi haricinde muhtarlıklardan gelen bizzat, telefon, mail, dilekçe vb. her türlü talebin uygun birime iletilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,

 Başkanlık Makamının Mahalle ziyaretlerinde Başkan’a eşlik ederek taleplerin alınmasını ve ilgili birimlere sevkini sağlayarak sonuçlarını takip etmek,

 Müdürlüğümüzce yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlayarak Başkanlık Makamına sunmak,

 Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla ”İstişare Toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak,

.  Mahalle bazında rapor hazırlamak ve bunlar için arşiv oluşturulmasını sağlamak,

.  Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak.

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü