SARIÇAM BELEDİYESİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 
 
MÜDÜR / BİRİM AMİRİ: Halit BOZ
 
DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 
 
E-MAİL: parkbahceler@saricam.bel.tr
 
 
 
 
 
 
 
 

GÖREVLERİ:  

*Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde Müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlanmasını temin etmek 

*İmar Planı Dinlenme Parkı, Çocuk Bahçesi, Spor Alanları, Yaya Bölgeleri ve Yeşil Alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirilip ve uygulanmasını yapmak ya da ihale yoluyla yaptırmak. 

*Ağaçlandırma çalışmalarını yaptırmak, (Toplu ağaçlandırma ve yol, refüj ağaçlandırmalarını yaptırmak.) 

*İlçenin yeşillendirilmesi için ileriye yönelik sera ve fidanlık alanları oluşturmak, genişletmek için çalışmalar yaptırmak 

*Yeşil Alanlarda su tesisatlarının kurulması, bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatılarının temini, montesi, tamir ve bakımıyla ilgili çalışmalar yaptırmak. 

*Müdürlüğün çalışma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlatmak ve sürekli güncel halde bulundurmak. 

*Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını sağlamak. 

*Belediyenin stratejik planını ve stratejik planda yer alan performans hedef ve göstergelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak. 

*Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek. 

 
© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü