SARIÇAM BELEDİYESİ

Zabıta Müdürlüğü

 

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Mahmut KARAN

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1030

E-MAİL:zabita@saricam.bel.tr

 

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

.  Kendisine bağlı personel ile ilgili denetimleri yapmak,

.  İşyerlerinin denetimini yapmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri uygulamak, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarını uygulamak

.  Başkanlık Makamınca verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapmak

.  Kendisine bağlı personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan personel kadrolarını belirlemek, bu konuda ilgili birimlere yazışmalar yapılmasını sağlamak.

.  Zabıta Müdürlüğünün verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, mevzuat tasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek.

.  İlçe Sınırlarındaki işyerlerini Sıhhi Müessese, 2. ve 3.Sınıf GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence  ruhsatı adı altıda ruhsatlandırmak

.  Sorumluluk sahamız içinde her türlü izinsiz işgallerin kaldırılmasını sağlamak

.  İlan Reklam Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde müdürlüğümüz görev yetki ve sorumluluk alanında bulunan alanlarda ilçe estetiğini ve sülietini bozan, görüntü kirliliği yaratan reklam unsurlarının kaldırılması ve denetlenmesinin sağlanması

.  İlçemiz içinde hertürlü seyyar faaliyetlerinin ve izinsiz işgallerin kaldırılması ve denetlenmesini sağlamak

.  İlçemizde semt pazarı kurmak ve denetlemek

.  Belediye Başkanlığımızca İstimlak edilen ve ilgili müdürlüklerce yıkım kararı alınan kaçak yapı ve işgallerin yıkım işlemlerinin yapılması, yıkımlarda personel, araç ve gereç takviyelerinin sağlanılması

.  İlçe sınırlarımızda dilencilerle mücadele etmek.

.  Müdürlüğümüz tarafından 93 adet işyeri açma çalışma ruhsatı, 346 adet Tatil günleri çalışma ruhsatı,174 adet zabıt varakası 8 adet idari yaptırım tutanağı,170 adet Belediye ihtarı ,180 adet Tutanak 24 adet işyerine çeşitli nedenlerden dolayı kapatma işlemi,422 adet şikayet gelmiş şikayetlere kısa zamanda müdahale edilmiştir.

 

FAALİYET VE PROJELER

     Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 29. Maddesinde “Zabıta personellerine kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır denilmektedir. Buna istinaden; Müdürlüğümüzde görevli tüm zabıta personellerimiz ile birlikte  Kapalı Spor Salonunda fizik çalışmaları, yürüyüş ve koşu gibi spor hareketleri yapılarak fiziki ve psikolojik olarak yıpranmanın verdiği yorgunluk ve stresten kurtularak, iş verimliliğinin arttırılması bu ve buna benzer faaliyetlerin tekrarlanması personellerimizin ayda bir veya yılda bir psikoloji uzmanları tarafından bilinçlendirilmesi düşünülmektedir.

.  Yapılacak sabit semt pazarlarında ve sabit tek tip dükkanlarda, özürlü ve denetim altında madde bağımlılığı olan kişilere yer tahsil edilip vatandaşlarımızı topluma kazandırmak.

.  Rutin kontrollerle, ilçe içindeki hayvan besiciliğinin kademeli olarak bölge dışına çıkarılması.

.  Hurdacı, hafriyatçı, brikethane, hızar ve galeri işletmelerinin yerleşim alanı dışarısına taşınması.

.  Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bölge halkı için, tüm olumsuzlukların yerinde ve zamanında giderilmesi.

.  İlçemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve gereken şartları yerine getiren işletmelerin,  plaketlerle ödüllendirilme yapılması

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü