SARIÇAM BELEDİYESİ

 

NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER:

· Evlenecek çiftlerin aile hekimliğine başvuru yaparak evlenip evlenemeyecekleri açıkça belirtilen resimli sağlık raporu almaları gerekmektedir.

 (Talasemi ve SMA Testi aile hekimliğince yapılacaktır.)

 · Çiftlerin Resimli sağlık raporları (Kendi aile hekimlerinden nikah için” ibaresi ile alınacaktır.)

· Çiftlerden her biri için adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır.)

· Aile Cüzdanı Ücreti (705,00 TL)`dir.

· Dış Nikah Ücreti (2.205,00 TL)`dir.

  Başvuru işleminden sonra Vezneye yatırılacaktır.

· Evlendirme işlemlerini nüfus cüzdanları ile müracaat edilecek olup başka bir belge kabul edilmeyecektir.
(Yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan, çocukluk fotoğrafı olan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.)

· Nikâh başvurusunda bulunacak Çiftler birlikte müracaat edeceklerdir. Başvuruya gelemeyecek olan çiftler noterden vekaletname alarak işlemlerini yaptırabileceklerdir. 

· Çiftlerden biri yâda ikisi de 16 Yaşında ise Mahkeme Kararı alınması şarttır.

· Soyadını kullanmak isteyen kadınlar bu isteğini müracaat esnasında belirtmelidirler.

· Çiftlerden biri yada ikisi de 17 Yaşında ise Nüfus Müdürlüğünden NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ve Anne–Baba 
  ile nikah başvurusuna gelmeleri zorunludur.

· 65 Yaş üstü olan kişilerin Heyet Raporu almaları zorunludur. 

· Resmi ve dini tatil günlerinde nikah yapılmamaktadır.

Nikah başvuruları 10:00 - 12:00 ve 13:00 - 15:30 saatleri arasında alınmaktadır.

EVLENME İZİN BELGESİ:

Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir.

Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler.

Belge verildiği tarihten 6 ay süreyle geçerli olup bu husus belgede de gösterilir.

NiKÂH YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

·         Müracaat sırasında çiftler birlikte gelerek, fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.

·         Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir.

·         On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;

·         On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın, velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile

·         On altı yaşını dolduran kadın ve erkek, hâkimin izni ile evlenebilir.

·         Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.

·         Evlilik başvuru evrakları düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay (180 gün) süre ile geçerli olduğundan, istenilen nikâh günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.

·         Nikâh töreni sırasında şahit olabilmek için ergin, mümeyyiz olmak(iyiyi kötüyü-doğruyu yanlışı ayırabilen)ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır.

YABANCI NİKÂH İÇİN GEREKLİ BELGELER

EVLENME EHLİYET BELGESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

·          Evlenecek kişinin ADI-SOYADI , DOĞUM YERİ , DOĞUM TARİHİ

·          Evlenecek kişinin medeni durumu: BEKÂR , DUL , BOŞANMIŞ olarak belirtilecek; Ayrıca’ ‘Evlenmesinde Sakınca Yoktur, Evlenebilir, Evlilik Kaydı Yoktur , Evlenmemiştir, Evlilik Kaydına Rastlanmamıştır, hiç evlenmemiştir ’’ açıklaması mutlaka yapılacak.

·          Evlenme Ehliyet Belgesinde Evlenecek kişinin DOĞUM YERİ ile ANNE-BABA ADI ’nın bulunmaması halinde bu bilgileri gösterir ilgili makamlardan alınacak “DOĞUM BELGESİ ’’ getirilecektir.

·          Evleneme Ehliyet belgesindeki bilgiler  ‘‘ PASAPORT ’’ yada taşıdıkları ‘‘KİMLİKTEKİ’’ bilgilerle aynı olacaktır.

Evlenecek çiftlerden en az birisi, Adana Hemoglobinopati Tanı Merkezi`nden Talasemi Raporu alacaktır.

       YUKARIDAKİ EVRAKLAR KENDİ ÜLKESİ YETKİLİ MAKAMLARINDAN ALINACAKSA :

·         Evrak APOSTİLLE olacak. APOSTİLLE yoksa vatandaşı olduğu ülkedeki TÜRK KONSOLOSLUĞUNDAN TÜRKÇE’ ye çevrilerek onaylatılacak.

·         Evraklar Kendi ülkesinden değil de ANKARA’ da bulunan kendi ülkesi Büyükelçiliğinden alınacak ise; TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN onaylatılacaktır.

·         Evrak diğer illerde bulunan Konsolosluklardan alınacak ise; o ilin VALİLİK MAKAMINCA ( Hukuk İşleri ) tarafından onaylatılacaktır.

 

NOT: Fahri Konsolosluklarca Verilen Evraklar Kabul Edilmez.

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü