SARIÇAM BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Murat SULU

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1070

E-MAİL: imar@saricam.bel.tr

 

 

 

GÖREVLERİ: 

*Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak. 

*Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek. 

*İlgili mevzuat, Başkanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sarıçam Belediye Başkanlığı Genelge, Bildiri, Prensip kararları ve Talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek. 

*Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek. 

      Numarataj Hizmetleri

.  1003 sayılı kanunun  1,2,5. maddeleri kapsamında Numarataj çalışmaları yapmak

.  Numarataj kayıtlarını düzenlemek ve arşivlemek.

.  Yazılı ve sözlü olarak vatandaş ve Kamu kuruluşlarının taleplerinin karşılanması.

.  Ruhsat ve Proje Kontrol şubesiyle koordineli olarak çalışmak

GÖREVLERİ: 

*Müdürlüğü, başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder. 

*5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir. 

*Müdürlüğün sevk ve yönetimden tam yetkili, sorumlu kişidir. 

*Müdürlük personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir. 

*Kanunun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün tüm görevlerini yerine getirmesini sağlar. 

*Emlak-İstimlak Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordineli çalışmayı sağlar, Başkanlık makamının emirleri ve yönetmelikler doğrultusunda çalışma ve uygulama yapar. 

 

SORUMLULUKLARI: 

*İlgili mevzuatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaktan, mevzuat değişiklerini takip etmekten, görevlerin mevzuata uygun olarak doğru biçimde yapılmasından amirine karşı sorumludur. 

 


© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü