SARIÇAM BELEDİYESİ

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ: Mehmet ALTAN - 1142

DÂHİLİ TEL: 0322 341 41 09 - 1142

 

 

 

 

 

 

GÖREVLERİ: 

*10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca iç denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediye teşkilatı ve bağlı kuruluşlarıyla, Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimleri faaliyetleriyle her türlü işi ve işlemlerinin teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek 

*Belediye birimleri ile bağlı kuruluşlarda iş ve işlemlerin hukuka ve önceden saptanmış ölçülere uygunluğunun denetimini yürütmek. 

*Dış denetim sonucunda düzenlenen özel Teftiş rapor ve layihalarını inceleyip değerlendirmek. 

*Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek 

*Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

*2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında izin vermeye yetkili merci tarafından görevlendirme yapılması halinde bu Kanun hükümlerince Araştırma ve Ön inceleme yapmak. 

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü