SARIÇAM BELEDİYESİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 
 
MÜDÜR / BİRİM AMİRİ: Bekir ULUDAĞ
 
DÂHİLİ TEL:- 0322 341 41 09 - 1320
 
E-MAİL: bekiruludag@saricam.bel.tr
 
 
 
 


                                                  
                                                  GÖREV,  YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Hizmet anlayışımız; Belediye Başkanımız ve Kanunlarla verilen yetkileri, şeffaf ve denetlenebilir olarak kullanmak, gelenekten geleceğe doğru ilerlerken değer yargılarımızla ters düşmeden, marka şehir Sarıçam olma yolunda hareket etmek. Sarıçam’lıya güler yüzlü, kaliteli, insan odaklı memnuniyet ilkesiyle yaklaşmak. Bereket kapısı sloganıyla halkımıza bereket kapısı olacak iş yerlerinin açılmasına öncü ve yardımcı olmak.    

Müdürlük Personeli; 1 müdür, 1 şef ve 5 idari personel ile hizmetler yürütülmektedir.

Müdürlüğümüzün Görev Alanı; Görevlerinin yerine getirilişi ve yetkilerinin kullanışında başvurulacak yöntemler kanunlarla belirlenmektir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi Hakkında Kanun, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 1608 sayılı Umumu Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezai Hakkında Kanun, 16 Nisan 1340 tarihli ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, 1072 sayılı Rulet Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun ve Makineleri Hakkında Kanun, 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1380/3288 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5101 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Bu bağlamda yeni işyeri açmak isteyenlerden aşağıdaki evraklar talep edilmektedir.

SIHHİ MÜESSESE İSTENİLEN EVRAKLAR

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE İSTENİLEN EVRAKLAR

UMUMA AÇIK İSTENİLEN EVRAKLAR

 

© 2022 T.C. Sarıçam Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü